Wysyłka i płatności SKLEP NA CHWILĘ OBECNĄ NIE DZIAŁA. pROSZĘ NIE SKŁADAĆ ZAMÓWIEŃ.!!!

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane posiadające konto w sklepie, jak również osoby nie zarejestrowane. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych sklepu dekoracjewesele.pl Właścicielem witryny internetowej http://dekoracjewesele.pl jest

1.Sklep internetowy Dekoracje Wesele prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez sklep internetowy oraz pocztę elektroniczną:

2.Ceny podane na stronaie internetowej Dekoracje Wesele są cenami brutto (zawierają podatek VAT), Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek.

 4.Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

5.Możliwe są następujące formy płatności: przelew - pieniądze należy przelać na poniższe konto: mBank numer konta: . Dodatkowe koszty określone są w zasadach wysyłki.

6.W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres po uprzednim telefonicznym ustaleniu wysyłki.

7.Zgłoszenie niezgodności towaru powinno nastąpić w ciągu 10 dni od momentu zakupu. Możliwość zwrotu dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, reklamowany towar zostanie wysłany w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

8.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

9.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w casino online okresie In the past, you might have been dealing with hundreds of attributes or characteristics of nbso that best-data-recovery.com source. 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na online casino odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w casino oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone.

10.Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane online casino należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

11.Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia online casinos czy okradzenia przesyłki w transporcie.

12.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

13.Zespół sklepu internetowego Galer u dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do

14.Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

15.Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Galeria Łęczycka danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

16.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

17.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

18.Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

19.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby zamawiającego

20.Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Dekoracje Wesele. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.